31. valné shromáždění SČMVD

Sportovní areál ve středočeském Nymburku hostil v pondělí 13. 6. v pořadí 31. valné shromáždění SČMVD. Ústředním bodem jednání byl projev předsedy svazu Ing. Leo Doseděla, který přítomné delegáty členských výrobních družstev seznámil se stěžejními oblastmi, na něž byla zaměřena pozornost představenstva a jednotlivých odborů svazu v uplynulém období.

Z jednání 31. VS SČMVD (Foto: Jana Henychová)

Z jednání 31. VS SČMVD (Foto: Jana Henychová)

Činnost svazu byla nadále zaměřena na tři základní oblasti, jimiž byly rozvoj služeb poskytovaných členských družstvům, jejich zlepšování a rozšiřování, hospodaření s majetkem svazu a jednání se státní správou a samosprávou ve věci oprávněných požadavků členských družstev. 

Předseda svazu Ing. Doseděl přítomné delegáty nejprve podrobně informoval o hospodaření svazu za uplynulé období, následně se zaměřil na oblast poskytovaných služeb, kde byl s ohledem na omezení vyplývající z pandemie covid-19 kladen důraz na poskytování operativních informací. Svaz se snažil v maximální míře reagovat na požadavky a potřeby družstev a poskytované služby dále rozvíjet. Předseda Ing. Doseděl se ve svém projevu rovněž věnoval činnosti jednotlivých odborů svazu.

Samotnému jednání valného shromáždění v letošním roce předcházelo udělení Pamětních listů za významnou podporu výrobního družstevnictví a již tradiční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Výrobní družstvo roku 2021. Pamětními listy byli u příležitosti významného životního jubilea 80 let oceněni Stanislav Husník, bývalý dlouholetý předseda STYL, družstvo pro chemickou výrobu, a Ing. Emil Beber, předseda KOVOBEL, výrobní družstvo.

Více informací přineseme v červencovém čísle časopisu Výrobní družstevnictví.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.