Náhradní plnění

Náhradní plnění povinného podílu zaměstnaných osob se zdravotním postižením upravuje § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Je alternativou k přímému zaměstnávání osob se zdravotním postižením a spočívá v nákupu zboží a služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

  • Náhradní plnění je nástrojem, který vznikl historicky (v podobě nařízení vlády) již na počátku devadesátých let.
  • Původním cílem bylo posílení obchodní pozice družstev - zaměstnavatelů s více než 50 % osob se zdravotním postižením.
  • Ministestvo práce a sociálních věcí hlídá dodržení limitu poskytnutého náhradního plnění pomocí elektronické evidence zřízené v roce 2017.

Podrobněji jsou na tuto tématiku zaměřeny webové stránky www.nahradniplneni.cz, kde je mimo jiné katalog firem (členů), kteří náhradní plnění nabízí. Na jejich tvorbě a aktualizaci spolupracujeme s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, jejímž členem jsou SČMVD i členská družstva tohoto typu.