Profil SČMVD

Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy při jednáních s vládou, ministerstvy, volenými zástupci v Parlamentu ČR i na úrovni místní správy a samosprávy, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj.

Členskou základnu svazu tvoří 180 výrobních družstev z celé České republiky. Jedná se především o malé a střední podniky, jejichž činnost má přímý vliv na stabilizaci ekonomiky státu. Výrobní družstva jsou klíčovým partnerem pro zaměstnanost a aktivním spolutvůrcem podnikatelského prostředí. Činnost družstev představuje širokou škálu odvětví, která zahrnují obory ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, chemickém a kosmetickém průmyslu, výrobu automatizovaných pracovišť, nábytku, plastů, obalů, oděvů nebo hraček, ale také potravin a poskytování služeb. V současné době svaz sdružuje také téměř 40 výrobních družstev, která zaměstnávají přes 50 % osob se zdravotním postižením a plní tak důležitou sociální roli v zapojení zdravotně postižených na chráněném trhu práce, což je předpokladem jejich hodnotné společenské integrace.

Mezi výrobními družstvy je řada předních českých firem ve svých oborech, jež jsou dynamickými a prosperujícími podniky, využívají nejmodernějších výrobních technologií, a některá, jako největší výrobci ve svých odvětvích, také udávají trendy. Úspěšnost družstev dokládají na jedné straně výborné ekonomické výsledky, jichž dlouhodobě dosahují, ale také ocenění pro firmy a jejich manažery v nejprestižnějších českých podnikatelských a manažerských soutěžích. Česká kvalita, spolehlivost i užití pokročilých a technologicky náročných výrobních postupů učinily z výrobních družstev stabilní partnery odběratelů v zahraničních i nadnárodních společnostech z řady odvětví. Například v náročném automobilovém průmyslu se družstva stala prověřenými subdodavateli prakticky všech automobilek na evropském trhu. Výrobky družstev mají odbyt v České republice a zejména v zahraničí, mnohá z družstev patří mezi významné exportéry a většinu své produkce vyváží do členských států EU, USA i do rozvojových zemí třetího světa.

SČMVD je předním členem nejvýznamnějších národních hospodářských a zaměstnavatelských organizací, jimiž jsou Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS), Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Hospodářská komora ČR (HK ČR) a Družstevní Asociace ČR (DA ČR). České družstevnictví zastupuje v mezinárodních organizacích, zejména v Mezinárodní organizaci průmyslových a řemeslných výrobních družstev (CICOPA) a Evropské konfederaci výrobních a sociálních družstev a podniků s účastí zaměstnanců (CECOP). Prostřednictvím DA ČR se svaz podílí na činnosti Mezinárodního družstevního svazu (ICA) a Družstev Evropa (Cooperatives Europe).