Výrobní družstva zaměstnávající převážně osoby se zdravotním postižením

Skupina družstev – zaměstnavatelů více než 50 % zdravotně postižených osob je významnou součástí členské základny. SČMVD se tradičně a dlouhodobě věnuje této problematice a je iniciativním partnerem státní správy i nevládních organizací – zejména zaměstnavatelských svazů a sdružení.

SČMVD zastupuje zájmy této skupiny družstev v rámci svého členství

 • ve Svazu průmyslu a dopravy ČR,
 • v Hospodářské komoře ČR,
 • v Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR,
 • v Asociaci zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR,
 • ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany

a spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a s jím zřizovanými organizacemi, zejména

 • s Úřadem práce ČR,
 • s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí,
 • s Českou správou sociálního zabezpečení,

dále pak například

 • s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR,
 • s Asociací poskytovatelů pracovní rehabilitace ČR

a s mnoha dalšími organizacemi.

Dlouhodobým cílem je prosazení systémového řešení koordinované rehabilitace, jejíž finální částí je podpora amotivace k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením na volném trhu práce i u v prostředí specializovaných zaměstnavatelů s podporou státu. S aktuálním přehledem stavu a vývoje jednání v kontextu postavení OZP na trhu práce je možné se seznámit ve studii zpracované v rámci aktivit sociálního dialogu v roce 2016, na níž se podílel i odbor ZZP SČMVD

Členem svazu je skupina výrobních družstev, která jsou ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zaměstnavateli vyššího jak 50% podílu spolupracovníků se zdravotním postižením.

Jejich nabídka je velmi pestrá – od výroby strojních zařízení, například kompresorů, přes výrobu technických plastů pro automobilový průmysl, přes elektrotechniku až ke kvalitní řemeslné produkci, k tomu široká paleta služeb ostrahy majetku a úklidu a osvědčené a spolehlivé kapacity montážních kooperací v podobě práce ve mzdě.

Tito malí, střední i relativně velcí podnikatelé uplatňují svou produkci na volném obchodním trhu, přitom plní současně svoji sociální funkci. Využívají přitom platných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti MPSV ČR a velmi omezených obchodních a daňových zvýhodnění:

 • slevy na dani z příjmu právnických osob.
 • možnosti poskytovat tzv. „náhradního plnění“.
 • omezené možnosti získat zvýhodnění dle zákona o veřejných zakázkách.

Jako příjemci dotací jsou podrobeni intenzivní kontrole dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, bezpečnosti práce, v oblasti finanční a daňové i v dalších oblastech.
Tato skupina družstev vytváří více jak 3 000 pracovních míst pro zdravotně postižené občany.

Seznam výrobních družstev - zaměstnavatelů více než 50 % osob se zdravotním postižením