Přehled zahraničních systémů podpory zaměstnávání OZP

Popisy jednotlivých systémů podpor osob se zdravotním postižením obsahují informace o jejich legislativním rámci, o hlavních institucích působících v této oblasti v jednotlivých zemích a o pojetí a posuzování zdravotního postižení, přehled opatření v oblasti pracovní rehabilitace a odborného vzdělávání a informace o nástrojích na podporu zaměstnávání na otevřeném trhu práce. Poskytují též pohled na oblast chráněného pracovního prostředí, které se zaměřuje na zaměstnávání osob, jejichž zdravotní postižení jim neumožňuje vykonávat pracovní činnost v běžném prostředí na otevřeném trhu práce. Studie jsou doplněny vybranými statistickými údaji, příklady dobré praxe a výkladovým slovníkem základních pojmů v dané oblasti v jednotlivých zemích.

Soubory ke stažení