Volené orgány

Představenstvo a kontrolní komise Svazu českých a moravských výrobních družstev jsou řídícími a kontrolními orgány volenými valným shromážděním SČMVD jednou za čtyři roky. Stávající členové byli zvoleni na řádném 33. valném shromáždění v roce 2023.

Představenstvo

Ing. Leo DOSEDĚL
předseda SČMVD

 

   

Ing. Martin BERAN

1. místopředseda SČMVD

předseda Dřevotvar družstvo

Ing. Václav VALTER

místopředseda pro řešení problematiky družstev sídlících na území Čech

předseda Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov

Jaroslava POLÁKOVÁ

místopředsedkyně pro řešení problematiky družstev sídlících na území Moravy

předsedkyně KOVO KONICE, výrobní družstvo

Ing. Zdeněk BLAŽEK

předseda Dřevojas, výrobní družstvo Svitavy

Alena DUŠKOVÁ

předsedkyně DITA výrobní družstvo invalidů

Jan FIALA

předseda Služba, výrobní družstvo

Ing. Ladislav FIALA

předseda DŘEVO, družstvo Měřín

Milan HANUS

předseda OTAVA, výrobní družstvo

RNDr. Roman HRNČÍŘ CSc.

předseda Severochema, družstvo pro chemickou výrobu

Ing. Pavel KŘÍŽ

předseda Dřevozpracující družstvo

Ing. Miloslav MELOUN

předseda Kooperativa, výrobně obchodní družstvo

Ing. Aleš PROCHÁZKA

místopředseda ORLÍK-KOMPRESORY, výrobní družstvo

Ing. Bc. René SKRÁŠEK

předseda KOVOPLAST, výrobní družstvo

Ing. Pavel TVRZNÍK

předseda Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

 

Kontrolní komise

Ing. Jana VLKOVÁ
předsedkyně Kontrolní komise
zplnomocněný zástupce Autodružstvo Podbabská

Ing. Marek PATER

místopředseda Kontrolní komise
předseda ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby

 

Ing. Jiří ADAM
předseda Lidová tvorba Uherský Brod

Ing. Tomáš DOČKAL
předseda DIOL družstvo

Ing. Ladislav FOLK

předseda Plzeňské dílo, výrobní družstvo

Martin HABÁN
předseda Horácké autodružstvo (Velké Meziříčí)

Leoš JIŘELE
předseda SOLEA CZ výrobní družstvo

Aleš MÜLLER
předseda ODĚVA, výrobní družstvo (Jindřichův Hradec)

Irena NOVÁČKOVÁ
předsedkyně ODĚVA, VÝROBNÍ DRUŽSTVO (Třebíč)

Ing. Pavel PASTOREK
člen Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo

Milan ZANINA
člen představenstva DIPRO, výrobní družstvo invalidů