Volené orgány

Představenstvo a kontrolní komise Svazu českých a moravských výrobních družstev jsou řídícími a kontrolními orgány volenými Valným shromážděním SČMVD jednou za čtyři roky. Stávající členové byli zvoleni na řádném 28. Valném shromáždění v roce 2019, nová volba předsedy a doplnění představenstva proběhly na 30. Valném shromáždění v roce 2021.

Představenstvo SČMVD

Ing. Leo DOSEDĚL
předseda SČMVD

 

   

Ing. Martin BERAN
1. místopředseda SČMVD
předseda Dřevotvar družstvo

 

 

 

Ing. Václav VALTER
místopředseda pro řešení problematiky družstev sídlících na území Čech
předseda Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov

 

 

Jana MALÁ
místopředsedkyně pro řešení problematiky družstev sídlících na území Moravy
předsedkyně Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby

 

Ing. Zdeněk BLAŽEK
předseda Dřevojas, výrobní družstvo Svitavy

 

Ing. Ladislav FOLK
předseda Plzeňské dílo, výrobní družstvo Plzeň

 

 

Ing. Josef HANČL
předseda INVA družstvo, Litoměřice
 

 

Radek CHLÁDEK
předseda VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti

 

Ing. Miloslav JANÍČEK
člen Brněnská Drutěva, výrobní družstvo

 

 

Ing. Pavel KŘÍŽ
předseda Dřevozpracující družstvo

 

 

Ing. Miloslav MELOUN
předseda Kooperativa, výrobně obchodní družstvo

 

Ing. Pavel PASTOREK
člen představenstva Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo

 

Jaroslava POLÁKOVÁ
předsedkyně KOVO KONICE, výrobní družstvo

 

 

Jaroslav PROCHÁZKA
předseda ORLÍK-KOMPRESORY, výrobní družstvo

Ing. Jindřich ZDRÁHAL

předseda Mechanika Prostějov, výrobní družstvo

 

 

Kontrolní komise

Zdeněk KORBEL

předseda Kontrolní komise

člen TVAR výrobní družstvo Pardubice

 

Ing. Jana VLKOVÁ
místopředsedkyně Kontrolní komise
zplnomocněný zástupce Autodružstvo Podbabská

 

 

Ing. Jiří ADAM
předseda Lidová tvorba Uherský Brod

 

 

Milan HANUS
předseda OTAVA, výrobní družstvo

 

 

Aleš MÜLLER
předseda ODĚVA, výrobní družstvo

 

 

Ing. Marek PATER
předseda ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby

 

 

Josef PEŘINA
předseda KOVIN, družstvo invalidů

 

 

Ing. René SKRÁŠEK
předseda KOVOPLAST, výrobní družstvo

 

 

Ing. Jarmila ŠPRYŇAROVÁ
předsedkyně DRUPOL, výrobní družstvo
 

Ing. Pavel TVRZNÍK
předseda Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

 

Milan ZANINA
předseda DIPRO, výrobní družstvo invalidů