Aktuality k zaměstnávání OZP

Konal se kulatý stůl ve sněmovně

„Základním – nikoli jediným – problémem systému podpory zaměstnávání OZP je zcela nevyhovující systém posuzování zdravotního postižení pro potřeby trhu práce, na tom se v průběhu i v závěru shodli všichni účastníci kulatého stolu, jehož se zúčastnili i zástupci SČMVD. Už samotná definice invalidity je v rozporu s potřebami trhu práce i motivací samotných OZP“. Současný problém podpory OZZ je jen „špičkou ledovce“.