Aktuality k zaměstnávání OZP

Podpora OZZ zůstane zachována

Dne 19. 6. 2024 proběhlo další jednání Výboru pro sociální politiku PS PČR. Na programu byl mimo jiné i zákon o integračním sociálním podniku, v neformálních diskusích se řešila i chystaná novela zákona o zaměstnanosti.

Konal se kulatý stůl ve Sněmovně

„Základním – nikoli jediným – problémem systému podpory zaměstnávání OZP je zcela nevyhovující systém posuzování zdravotního postižení pro potřeby trhu práce, na tom se v průběhu i v závěru shodli všichni účastníci kulatého stolu, jehož se zúčastnili i zástupci SČMVD. Už samotná definice invalidity je v rozporu s potřebami trhu práce i motivací samotných OZP“. Současný problém podpory OZZ je jen „špičkou ledovce“.