Konal se kulatý stůl ve Sněmovně

„Základním – nikoli jediným – problémem systému podpory zaměstnávání OZP je zcela nevyhovující systém posuzování zdravotního postižení pro potřeby trhu práce, na tom se v průběhu i v závěru shodli všichni účastníci kulatého stolu, jehož se zúčastnili i zástupci SČMVD. Už samotná definice invalidity je v rozporu s potřebami trhu práce i motivací samotných OZP“. Současný problém podpory OZZ je jen „špičkou ledovce“.

Iniciativou Michala Kučery a na pozvání člena Výboru pro sociální politiku Sněmovny Ing. Aleše Juchelky se dne 26. března uskutečnil kulatý stůl zaměřený na aktuální problémy pracovního uplatnění OZP. Zúčastnili se zástupci nejen MPSV ČR – sekce zaměstnanosti, ale i zástupce Ministerstva financí a ÚP ČR. Za zaměstnavatele to byli představitelé SČMVD – Ing. Leo Doseděl a Ing. Kateřina Augustová, AZZP ČR, TESSEA, KZZP, Asociace úklidových služeb a zástupci firmy FILIPA a.s. – zaměstnavatele více než tisícovky osob se zdravotním postižením.

V úvodu zástupci MPSV ČR prezentovali návrh novely zákona o zaměstnanosti, jehož znění však po vypořádání připomínek stále není k dispozici. Klíčovými problémy jsou zejména zrušení podpory kategorie OZZ, způsob omezení zvýšení příspěvku a některé další změny. Návrh čeká na projednání v Legislativní radě vlády, pokud získáme znění, dáme k dispozici.

JUDr. Závodský seznámil přítomné s návrhem Zákona o integračním sociálním podniku. Návrh prošel po uzavření připomínek mnoha změnami, účastníci vesměs kritizovali jeho obsah i pojetí, včetně nejasných podmínek synergie se systémem podpory dle § 78a. Také poslední jednání ve vládě bylo přerušeno z důvodu sporného financování pracovních míst znevýhodněných zaměstnanců sociálního podniku.

(Pozn.: zákon byl schválen 27.3., jeho znění pro jednání Sněmovny najdete zde – část I. část II.)

V další diskusi účastníci mimo jiné zdůraznili poděkování MPSV za rozhodnutí o zvýšení příspěvku. Současně ale kritizovali nepředvídatelnost vývoje podpory pro strategické a finanční plánování na konkurenčním obchodním trhu. Z něj zaměstnavatelé získávají podstatnou část zdrojů pro svou práci – tedy i udržení pracovních míst OZP. Valorizace je nezbytnou změnou.

Tradičně proběhla diskuse o absenci sociálně pracovní terapie. Mnoho ZZP supluje její funkci a jen obtížně zajišťuje stabilitu pracovních míst nejslabších zaměstnanců.

Nejen vláda, ministerstva a společnost podporují a upřednostňují uplatnění OZP na volném trhu práce. Je to i v zájmu zaměstnavatelů uznaných dle § 78 ZoZ. Prokazatelné snižování úrovně podpory demonstrované na jednání zástupci všech sdružení ZZP má dlouhodobý vliv na pokles technické a technologické úrovně pracovních míst OZP. Lidé pracující na jednoduchých činnostech bez možnosti setkat se s moderními postupy a technologiemi mají stále menší šanci uplatnění na volném trhu práce. Ani integrační programy vč. „prostupné“ role integračního SP nemohou tuto bariéru překonat, pokud na straně poptávky – tedy běžným zaměstnavatelům – nebude poskytována účinná praktická pomoc k adaptaci. Podle zkušeností nabídka s poptávkou nejsou zdaleka v rovnováze, proto velká část OZP končí na „chráněném“ trhu práce.

V závěru jsme se dohodli na potřebě pokračování v dalších jednáních. Byla přislíbena možnost podání pozměňovacích návrhů k zákonu o integračním sociálním podniku a k novele ZoZ prostřednictvím ANO.


Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.