V bodě týkajícím se zákona o integračním sociálním podniku bylo předloženo 5 pozměňovacích návrhů. 3 z nich – konkrétně doplnění obecných principů sociálního podniku, zkrácení doby pro poskytování motivačního příspěvku a zpřesnění podmínek pro poskytování motivačního příspěvku budou výborem doporučeny. Naopak redefinici fondu reinvestic a diferenciaci výše příspěvku na náklady výbor nedoporučí.

Neoficiálně máme potvrzeno jak ze strany poslanců, tak MPSV, že se z důvodu velkého nesouhlasu napříč politickým spektrem zatím odkládá zrušení podpory OZZ na tzv. chráněném trhu práce. Ministerstvo urychleně přeformuluje novelu tak, aby stihla novelu projednat vláda ještě v červnu a nebyl ohrožen termín účinnosti novely od 1. 1. 2025.