32. Valné shromáždění SČMVD

Ve čtvrtek 13. 4. se v pražském hotelu Pyramida uskutečnilo 32. valné shromáždění SČMVD. Hlavním bodem programu valného shromáždění bylo schvalování návrhu na změnu Stanov SČMVD, s nímž byla členská výrobní družstva seznámena na předcházejících regionálních poradách.

Z jednání 32. VS SČMVD (Foto: Jana Henychová)

Z jednání 32. VS SČMVD (Foto: Jana Henychová)

Jednání zahájil předseda Ing. Leo Doseděl, který přednesl doplňující zprávu představenstva k předloženým návrhům nových Stanov, hospodaření Svazu a činnosti představenstva v období od konání předchozího valného shromáždění. Návrh nových Stanov SČMVD nebyl přítomnými delegáty schválen, v platnosti tak zůstávají ty stávající ve znění z roku 2016. V červnu se ve středočeském Nymburku uskuteční 33. valné shromáždění SČMVD, na kterém proběhne volba představenstva a kontrolní komise Svazu pro funkční období v letech 2023–2027.

Více informací naleznete v květnovém čísle časopisu Výrobní družstevnictví.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.