70 let Svazu českých a moravských výrobních družstev

V letošním roce si SČMVD připomíná 70. výročí založení Ústředního svazu výrobních družstev, na který ve své činnosti přímo navazuje.

Foto: První výstava výrobních družstev pražského kraje na podzim 1953 (Archiv SČMVD)

Foto: První výstava výrobních družstev pražského kraje na podzim 1953 (Archiv SČMVD)

Než se současný Svaz vyprofiloval do podoby významné zaměstnavatelské organizace, jež podporuje podnikatelskou činnost svých členů, prosazuje jejich společné zájmy a propaguje družstevní formu podnikání, prošel si v uplynulých desetiletích složitým vývojem. V souvislosti se zásadní změnou politických a společenských poměrů po roce 1989 se přeměnil z vedoucího orgánu výrobního družstevnictví v zájmovou organizaci s dobrovolným členstvím, která sdružuje zejména výrobní družstva a družstva poskytující služby.

Svaz členským družstvům poskytuje profesionální servis odborných činností a služeb a reprezentuje je při jednáních s vládou, ministerstvy a ostatními státními a veřejnými institucemi. Jeho prostřednictvím mají zastoupení v Radě hospodářské a sociální dohody, tzv. tripartitě, ve výborech Rady vlády a podvýborech Parlamentu ČR. Zástupci Svazu se účastí v komisích Legislativní rady vlády účinně podílejí na tvorbě českého právního prostředí. Svaz je členem národních hospodářských a zaměstnavatelských organizací a české družstevnictví rovněž zastupuje v mezinárodních družstevních organizacích.

Historii SČMVD jsme se podrobněji věnovali v říjnovém čísle časopisu Výrobní družstevnictví, který je ve formátu pdf k dispozici zde.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.