Akční plán Evropské komise podpoří sociální podniky a družstva

Evropská komise představila v prosinci 2021 Akční plán pro sociální ekonomiku, který má za cíl podpořit evropskou sociální politiku a využít její ekonomický potenciál a potenciál pro vytváření pracovních míst. Mezi podporovanými formami sociálních podniků jsou v materiálu na předním místě zdůrazněna družstva.
 

Sociální podniky zahrnují různé formy, kromě družstev lze jmenovat i vzájemně prospěšné organizace, neziskové organizace nebo nadace. V Evropě je 2,8 milionu sociálních podniků působících v řadě oborů, od sociální péče po recyklaci, které zaměstnávají 13,6 milionu lidí a nabízejí řešení klíčových problémů společnosti. Zlepšení podpory sociální ekonomiky umožní podnikům zvýšit jejich sociální dopad v celé EU. 

Dokument navazuje na dlouholetou politiku EU a podporu sociálních podniků a družstev. Evropské instituce v minulosti opakovaně uznaly zásadní význam družstevních podniků a vyzdvihly jejich klíčovou roli při tvorbě a zachování pracovních míst v členských zemích EU. Již v září 2016 schválil Evropský parlament zprávu o využití potenciálu malých a středních podniků při vytváření pracovních míst, v níž zdůraznil skutečnost, že se družstva v době předchozí ekonomické krize ukázala jako odolnější než jiné podniky působící ve stejných odvětvích. Odolnost družstev vůči hospodářským výkyvům byla prokázána nižším počtem firem, které v tomto období ukončily svoji činnost, nižším počtem zrušených pracovních míst a nižší mírou zadluženosti. Na základě těchto skutečností vyzval Evropský parlament vlády členských států, aby podporovaly vznik a rozvoj družstevních podniků.

Nový akční plán Evropské komise navrhuje se zaměřit na tři klíčové oblasti, jimiž jsou vytváření vhodných podmínek pro prosperitu sociální ekonomiky, otevření příležitostí pro založení a rozšíření sociálních podniků a zajištění uznání sociální ekonomiky a jejího potenciálu. V roce 2023 spustí Komise na podporu podniků nový evropský portál se souhrnnými informacemi o financování ze strany EU, opatřeních, školeních a iniciativách. V rámci programu InvestEU rovněž v letošním roce připraví nové produkty a zlepší přístup podniků k financování. Sociální podniky budou mít možnost využít podporu pro rozvoj svého podnikání i zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Více informací o Akčním plánu pro sociální ekonomiku zde.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.