Celosvětové konzultace o družstevní identitě

Mezinárodní družstevní svaz (ICA) spustil předběžný průzkum, který zodpoví otázku, jak dobře je definována a chápána družstevní identita. Výsledky by mohly vést k aktualizaci jejího současného pojetí.

V roce 1995 přijal Mezinárodní družstevní svaz  stávající Prohlášení o družstevní identitě, které definovalo pojem družstvo a stanovilo sedm družstevních principů. Na 33. Světovém družstevním kongresu v roce 2021 byl zahájen konzultační proces, který má za úkol družstevní identitu revidovat.

V souladu s tím vznikla Poradní skupina k družstevní identitě (CIAG), jež vyhodnotí výsledky celosvětového předběžného průzkumu. Na základě toho bude rozhodnuto, zda je nutné provést v prohlášení o družstevní identitě změny.

Průzkumu se můžete zúčastnit zde.

Více informací na stránkách ICA zde.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.