Generální tajemnice organizací CICOPA a CECOP Diana Dovgan jednala v Praze

V souvislosti s konáním konference s tematikou malých a středních podniků SME Assembly, kterou v listopadu 2022 pod záštitou českého předsednictví EU a Evropské komise zorganizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, navštívila Prahu Diana Dovgan, generální tajemnice Mezinárodní organizace družstev působících v průmyslu a službách CICOPA a jí podřízené evropské konfederace CECOP.

Zleva: Diana Dovgan (CICOPA/CECOP), Ing. Věra Řeháčková (SČMVD), Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD), Ing. Soňa van Deelenová (generální ředitelka SČMD).

Zleva: Diana Dovgan (CICOPA/CECOP), Ing. Věra Řeháčková (SČMVD), Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD), Ing. Soňa van Deelenová (generální ředitelka SČMD).

Při té příležitosti se na SČMVD uskutečnilo pracovní jednání generální tajemnice Dovgan s předsedou svazu Ing. Leo Dosedělem a generální ředitelkou Ing. Soňou van Deelenovou. Projednány byly současné problémy, jimž výrobní družstva v ČR čelí, a nastíněny možnosti spolupráce SČMVD s konfederací CECOP a jejími dalšími členy.

CICOPA je sektorovou organizací Mezinárodního družstevního svazu (ICA) na celosvětové úrovni, která zastupuje družstva působící v průmyslu a službách. Na evropské úrovni tato družstva reprezentuje konfederace CECOP, sdružující 25 členských organizací z 16 evropských států a 35 tis. družstev. SČMVD je přímým členem uvedených organizací a v minulosti měl v jejich vedení svého zástupce.
 

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.