HK ČR ocenila představitele výrobních družstev

V předvečer konání 35. sněmu Hospodářské komory ČR byly slavnostně předány Merkurovy medaile, které jsou každoročně udělovány významným členům komory za přínos podnikání. Mezi celkem 44 oceněnými osobnostmi byli v letošním roce také tři zástupci výrobních družstev.

Zleva: Libor Přerost (AUTODRUŽSTVO Podbabská), Vladimír Dlouhý (HK ČR), Irena Nováčková (ODĚVA Třebíč), Martin Habán (Horácké autodružstvo Velké Meziříčí), (Foto: Ing. Leo Doseděl)

Zleva: Libor Přerost (AUTODRUŽSTVO Podbabská), Vladimír Dlouhý (HK ČR), Irena Nováčková (ODĚVA Třebíč), Martin Habán (Horácké autodružstvo Velké Meziříčí), (Foto: Ing. Leo Doseděl)

Zlaté medaile za dlouhodobou aktivní podporu podnikání byly uděleny Ireně Nováčkové, předsedkyni ODĚVY Třebíč, a Liboru Přerostovi, předsedovi AUTODRUŽSTVA Podbabská. Stříbrnou medailí, rovněž za dlouhodobou aktivní podporu podnikání, byl oceněn Martin Habán, předseda Horáckého autodružstva Velké Meziříčí.

Merkurovy medaile jsou určeny pro významné podnikatele, řemeslníky, pedagogy, představitele firem i přední zaměstnance napříč obory, kteří se zasloužili o rozvoj podnikání v ČR a o dobré jméno Hospodářské komory ČR.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.