HK ČR ocenila představitele výrobních družstev

V předvečer konání 36. sněmu Hospodářské komory ČR byly v prostorách O2 Universum slavnostně předány Merkurovy medaile, které jsou každoročně udělovány významným členům komory za podporu podnikání nebo přínos HK ČR. Mezi celkem 60 oceněnými osobnostmi byli v letošním roce také tři zástupci výrobních družstev.

Zleva: Jaroslav Zmrhal (ČOKO KLASIK družstvo), Jana Malá (Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby), Vladan Zejda (OBZOR, výrobní družstvo Zlín), Foto: Ing. Leo Doseděl

Zleva: Jaroslav Zmrhal (ČOKO KLASIK družstvo), Jana Malá (Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby), Vladan Zejda (OBZOR, výrobní družstvo Zlín), Foto: Ing. Leo Doseděl

Zlatá medaile byla udělena Janě Malé, předsedkyni Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby, stříbrná Vladanu Zejdovi, předsedovi OBZOR, výrobní družstvo Zlín, a bronzová Jaroslavu Zmrhalovi, předsedovi ČOKO KLASIK družstvo.

Merkurovy medaile jsou určeny pro významné podnikatele, řemeslníky, pedagogy, představitele firem i přední zaměstnance napříč obory, kteří se zasloužili o rozvoj podnikání v ČR a o dobré jméno HK ČR.

Více informací zde.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.