HK ČR udělovala Merkurovy medaile

V předvečer konání 33. sněmu HK ČR byly slavnostně předány letošní Merkurovy medaile, které jsou každoročně udělovány významným členům komory za přínos podnikání. Mezi oceněnými byli v letošním roce tři zástupci VD.

Z předávání Merkurových medailí (Foto: Leo Doseděl)

Z předávání Merkurových medailí (Foto: Leo Doseděl)

Merkurovy medaile jsou určeny pro významné podnikatele, řemeslníky, pedagogy, představitele firem i přední zaměstnance napříč obory, jež se zasloužili o rozvoj podnikání v ČR a o dobré jméno HK ČR.

V letošním roce bylo oceněno celkem 63 osobností, mezi nimi také zástupci výrobních družstev. Zlatou medaili obdržel Ing. Pavel Kříž, předseda DDL Lukavec, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj HK ČR, stříbrnou medaili Roman Kovář, předseda ASV Solnice, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání, a bronzovou medaili Milan Hanus, předseda OTAVA Písek, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání.

Úplný výčet oceněných osobností a více informací zde.

Nejčtěnější

Pelhřimovská piva mezi nejlepšími

Pivovar Poutník, který patří pod DUP – družstvo Pelhřimov, uspěl se svými pivy na XXXII. Mezinárodním pivním festivalu v Českých Budějovicích. Poutník světlý ležák 11% skončil na 3. místě v kategorii "Světlý ležák" a kategorii "Silné světlé pivo" ovládl Poutník 14% speciál.