MDD 2024: Družstva budují lepší budoucnost pro všechny

Pro světové družstevnictví je první červencová sobota každoročně neodmyslitelně spojena s oslavami Mezinárodního družstevního dne. V letošním roce se uskuteční již po 102., a to s tématem „Družstva budují lepší budoucnost pro všechny“.

Logo mezinárodního družstevního dne 2024

Logo mezinárodního družstevního dne 2024

Družstvům dává letošní Mezinárodní družstevní den možnost představit svůj současný i historický přínos k budování udržitelné budoucnosti a zrychlit úsilí o splnění Cílů udržitelného rozvoje do roku 2030. Téma „Družstva budují lepší budoucnost pro všechny“ je v souladu s cíli nadcházejícího summitu OSN, který se na podzim uskuteční v New Yorku. 

Mezinárodní družstevní den se koná pravidelně od roku 1923, souběžně s ním pak od roku 1995 probíhá Mezinárodní den družstev, jenž je vyhlašován OSN. Oslavy, které v různých formách probíhají po celém světě, jsou každoročně mimořádnou příležitostí, jak zlepšit povědomí veřejnosti o družstvech, zdůraznit jejich význam, představit úspěchy družstevního hnutí a jeho ekonomickou efektivitu, ideály mezinárodní solidarity, rovnosti i myšlenku světového míru. Stávají se rovněž platformou pro posílení a rozšíření spolupráce družstevního hnutí s vládami a samosprávami v globálním měřítku i v jednotlivých zemích.

Více informací zde (aj).

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.