Mezinárodní družstevní den 2021

Pro světové družstevnictví je první červencová sobota každoročně neodmyslitelně spojena s oslavami Mezinárodního družstevního dne, v letošním roce s heslem "Rebuild Better Together". 

Logo MDD 2021

Logo MDD 2021

Mezinárodní družstevní den se koná pravidelně od roku 1923, souběžně s ním pak od roku 1995 probíhá Mezinárodní den družstev, jenž je vyhlašován Organizací spojených národů.

Zvolené téma letošního Mezinárodního družstevního dne je oproti předchozím rokům konkrétnější a aktuálnější. Svět si prošel novou zkušeností globální pandemie, která zásadně ovlivnila život většiny lidí. Nyní nastává příležitost pro družstva, aby ukázala, jak se s krizí pružně a se solidaritou vypořádávají a nabídla svoji představu obnovy zaměřené na lidi a životní prostředí.

Více než miliarda členů družstev působících ve zdravotnictví, zemědělství, výrobě, maloobchodu, financích, bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních službách a mnoha dalších oblastech dokázala, že nikdo nemusí čelit krizi sám. Mezinárodní družstevní den je příležitostí pro šíření povědomí o tom, jak může obchodní model zaměřený na člověka a podporovaný družstevními hodnotami svépomoci a solidarity a etickými hodnotami společenské odpovědnosti a starosti o společenství snížit míru nerovnosti, vytvořit sdílenou prosperitu a reagovat na bezprostřední dopady pandemie covid-19.

Oslavy Mezinárodního družstevního dne, které v různých formách probíhají po celém světě, jsou každoročně mimořádnou příležitostí, jak zlepšit povědomí veřejnosti o družstvech, zdůraznit jejich význam, představit úspěchy družstevního hnutí a jeho ekonomickou efektivitu, ideály mezinárodní solidarity, rovnosti i myšlenku světového míru. Stávají se rovněž platformou pro posílení a rozšíření spolupráce družstevního hnutí s vládami a samosprávami v globálním měřítku i v jednotlivých zemích.

Více informací o Mezinárodním družstevním dnu zde.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.