PF 2023

Svaz českých a moravských výrobních družstev vám děkuje za spolupráci v uplynulém roce a do roku 2023 přeje mnoho osobních a pracovních úspěchů a pevné zdraví.
 

The Union of Czech Production Co-operatives thanks you for your cooperation over the past year, and wish you much success in your professional and personal life and good health in 2023.

Der Verband der tschechischen Produktionsgenossenschaften bedankt sich für Ihre Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und für 2023 wünscht Ihnen viele persönliche und berufliche Erfolge und vor allem Gesundheit.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.