Předsedou SČMVD byl zvolen Ing. Leo Doseděl

Na 30. valném shromáždění SČMVD byl delegáty členských družstev do funkce předsedy zvolen Ing. Leo Doseděl. V čele svazu nahradí JUDr. Rostislava Dvořáka, který ze zdravotních důvodů odstoupil.

Z jednání 30. VS SČMVD (Foto: Jana Henychová)

Z jednání 30. VS SČMVD (Foto: Jana Henychová)

Valné shromáždění SČMVD se uskutečnilo 14. června 2021 v Nymburku. Představenstvo SČMVD po volbě předsedy svazu následně zvolilo na uvolněné místo 1. místopředsedy Ing. Martina Berana, předsedu Dřevotvaru Jablonné nad Orlicí, který byl dosud místopředsedou pro řešení problematiky družstev sídlících na území Čech. Funkci místopředsedy pro řešení problematiky družstev sídlících na území Čech bude do konce stávajícího volebního období v roce 2023 zastávat Ing. Václav Valter, předseda Kovodružstva Strážov. V souladu se stanovami bylo představenstvo v návaznosti na odstoupení JUDr. Dvořáka doplněno o Ing. Pavla Kříže, předsedu Dřevozpracujícího družstva Lukavec.

Více informací v tiskové zprávě.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.