Prezident ICA Ariel Guarco v Praze

V pátek 26. 5. navštívil Českou republiku prezident Mezinárodního družstevního svazu (ICA) Ariel Guarco, který při té příležitosti jednal s představiteli členských svazů Družstevní Asociace ČR (DA ČR).

Prezident ICA Ariel Guarco a předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl (Foto: DA ČR)

Prezident ICA Ariel Guarco a předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl (Foto: DA ČR)

Prezident ICA Ariel Guarco předal předsedovi SČMVD Ing. Leo Dosedělovi, který je aktuálně i předsedou představenstva DA ČR, pamětní list jako výraz velkého uznání DA ČR za přínos k rozvoji družstevního hnutí na lokální i národní úrovni a za prosazování družstevních principů a hodnot.

V rámci své návštěvy měl prezident Guarco možnost navštívit také výrobní družstvo DRUTĚVA Praha, kde se seznámil s výrobními provozy a pracovištěm chráněné dílny.

ICA jako celosvětová družstevní centrála sdružuje a zastupuje více než 310 družstevních organizací ze 107 zemí, jejichž členskou základnu tvoří tři miliony družstev s více než miliardou členů. SČMVD je členem ICA prostřednictvím DA ČR, která je zastřešující organizací českého družstevnictví.

Více informací přineseme v červnovém čísle časopisu Výrobní družstevnictví.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.