Seminář: Zákon o ochraně oznamovatelů

SČMVD zorganizoval ve středu 6. 9. pro předsedy a pracovníky členských družstev seminář k zákonu č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který vstoupil v účinnost 1. 8. letošního roku.

Ze semináře k zákonu o ochraně oznamovatelů

Ze semináře k zákonu o ochraně oznamovatelů

Přednášejícím na semináři byl JUDr. Jiří Kapras, ředitel odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti, hlavní autor uvedeného zákona, který účastníky seznámil s důvodem vzniku nové normy, jejím vývojem a parametry, se základními pojmy nebo fungováním oznamovacího systému.

Informace o dalších chystaných seminářích a vzdělávacích akcích mohou členská družstva získat na extranetu SČMVD.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.