Společné jednání představitelů DA ČR a DÚ SR

Zástupci členských svazů Družstevní Asociace ČR a Družstevní únie SR se setkali 12. října v Bratislavě nad aktuálními tématy, která ovlivňují svazy a jejich družstva v obou zemích.

Z jednání představitelů českého a slovenského družstevnictví v Bratislavě (Foto: Ing. Lenka Fremutová Týčová, DA ČR)

Z jednání představitelů českého a slovenského družstevnictví v Bratislavě (Foto: Ing. Lenka Fremutová Týčová, DA ČR)

Za Svaz českých a moravských výrobních družstev se jednání zúčastnili Ing. Leo Doseděl, předseda SČMVD, Jaroslav Procházka, člen představenstva SČMVD a předseda družstva ORLÍK-KOMPRESORY Česká Třebová, a Zdeněk Korbel, předseda kontrolní komise SČMVD a člen družstva TVAR Pardubice.

Více informací z jednání přineseme v listopadovém čísle časopisu Výrobní družstevnictví.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.