Výrobní družstvo roku 2020

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obsadilo Dřevozpracující družstvo Lukavec. V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se první umístilo výrobní družstvo Otava Písek.

Výsledky soutěže Výrobní družstvo roku 2020 byly slavnostně vyhlášeny na 30. valném shromáždění SČMVD v Nymburku. Výrobní družstva jsou v soutěži rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlepšími ekonomickými výsledky a družstva zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími kritérii, podle nichž bylo určeno pořadí družstev v obou vyhlašovaných kategoriích, byly stěžejní ekonomické ukazatele k 31. prosinci 2020.

V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky se za rok 2020 umístila VD:

  1. místo – Dřevozpracující družstvo Lukavec
  2. místo – KOVOBEL Domažlice
  3. místo – Mechanika Prostějov

V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se za rok 2020 umístila VD:

  1. místo – OTAVA Písek
  2. místo – ERGOTEP Proseč
  3. místo – Služba České Budějovice

Ocenění předal zástupcům družstev před zahájením jednání valného shromáždění JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.

Více informací přineseme v červencovém čísle časopisu Výrobní družstevnictví.


Fotoalbum

Kategorie družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky
Kategorie družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.