Výrobními družstvy roku jsou DDL Lukavec a OTAVA Písek

V soutěži Výrobní družstvo roku obsadilo za rok 2022 první místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky Dřevozpracující družstvo Lukavec, v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se první umístilo výrobní družstvo OTAVA Písek.

Kategorie družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením (Foto: Jana Henychová)

Kategorie družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením (Foto: Jana Henychová)

Vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže  proběhlo v rámci programu 33. valného shromáždění, které se konalo v pondělí 19. 6. v Nymburku.

Soutěž Výrobní družstvo roku je vyhlašována Svazem českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) od roku 2012. Jejím cílem je vyhledávat výrobní družstva s dobrými ekonomickými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji českého výrobního družstevnictví. Současně má soutěž za cíl podpořit aktivitu a motivovat výrobní družstva v oblastech výroby, obchodu a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 

Výrobní družstva jsou v soutěži rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlepšími ekonomickými výsledky a družstva zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími kritérii, podle nichž bylo určeno pořadí družstev v obou vyhlašovaných kategoriích, byly stěžejní ekonomické ukazatele k 31. prosinci 2022.
 
V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky se za rok 2022 umístila VD:
1. místo – Dřevozpracující družstvo Lukavec
2. místo – AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ
3. místo – KOVOBEL Domažlice

V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se za rok 2022 umístila VD:
1. místo – OTAVA Písek 
2. místo – OBZOR Zlín
3. místo – Služba České Budějovice

Ocenění předal zástupcům družstev, která byla vyhlášena na prvních třech místech v obou kategoriích, před zahájením jednání valného shromáždění Ing. Leo Doseděl, předseda SČMVD.

Více informací přineseme v červencovém čísle časopisu Výrobní družstevnictví.


Fotoalbum

Kategorie družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky
Kategorie družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.