Vyšel Czech Cooperator 2023/2024

Družstevní Asociace ČR vydala letošní číslo svého pravidelného informačního bulletinu Czech Cooperator, který přináší zejména informace o činnosti členských družstevních svazů v uplynulém roce.

Czech Cooperator 2023/2024

Czech Cooperator 2023/2024

Časopis je určen k propagaci českého družstevního hnutí, vychází v české i anglické verzi a je rozesílán českým institucím, vládě, ministerstvům, Poslanecké sněmovně a Senátu PČR nebo orgánům místní správy a samosprávy. Aktuální vydání se vedle jednotlivých družstevních svazů věnuje také činnosti samotné Asociace a jí zřizovaného Muzea družstevnictví.

Zájemcům o družstevní tématiku je k dispozici elektronická verze časopisu na webových stránkách dacr.cz.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.