Celorepubliková porada SČMVD: 70 let Svazu českých a moravských výrobních družstev

Praha, 15. 11. 2023 – V pátek 10. listopadu se v pražském hotelu Pyramida uskutečnila pravidelná podzimní Celorepubliková porada Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), která je tradičně příležitostí k informování členské základny o jeho aktuální činnosti i místem setkání předsedů a manažerů výrobních družstev. V letošním roce byla porada spojena také s připomenutím 70. výročí založení Ústředního svazu výrobních družstev.

Obdobně jako v předchozích letech byl hlavním bodem pracovní části porady projev předsedy Ing. Leo Doseděla, který se věnoval hospodaření a činnosti SČMVD. Na poradu jsou každoročně zváni také hosté, jejichž příspěvky reflektují zásadní problémy, s nimiž se výrobní firmy v ČR potýkají. V letošním roce jimi byli Ing. David Podhajský, manažer odboru prodej – firmy a obce ČEZ ESCO, a Ing. Petr Dufek, hlavní ekonom banky CREDITAS, kteří se ve svých příspěvcích zaměřili zejména na vývoj trhu s energiemi a současnou ekonomickou situaci. K jednání porady byli rovněž přizváni čestní předsedové SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák a Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

V rámci programu porady si SČMVD připomněl říjnové 70. výročí založení Ústředního svazu výrobních družstev, na který ve své činnosti přímo navazuje. Než se současný SČMVD vyprofiloval do podoby významné zaměstnavatelské organizace, jež podporuje podnikatelskou činnost svých členů, prosazuje jejich společné zájmy a propaguje družstevní formu podnikání, prošel si v uplynulých desetiletích složitým vývojem. V souvislosti se zásadní změnou politických a společenských poměrů po roce 1989 se přeměnil z vedoucího orgánu výrobního družstevnictví v zájmovou organizaci s dobrovolným členstvím, která sdružuje zejména výrobní družstva a družstva poskytující služby. Prostřednictvím SČMVD mají družstva zastoupení v Radě hospodářské a sociální dohody, tzv. tripartitě, ve výborech Rady vlády a podvýborech Parlamentu ČR, a jeho zástupci se účastí v komisích Legislativní rady vlády účinně podílejí na tvorbě českého právního prostředí. SČMVD je členem národních hospodářských a zaměstnavatelských organizací a české družstevnictví rovněž zastupuje v mezinárodních družstevních organizacích.

SČMVD patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj. Členskou základnu SČMVD tvoří 180 výrobních družstev z celé České republiky, jejichž činnost zahrnuje obory ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, chemickém a kosmetickém průmyslu, výrobu automatizovaných pracovišť, nábytku, skla, plastů, obalů, oděvů, šperků a hraček, ale také potravin a poskytování služeb.

Kontakt:
Mgr. Rodan Svoboda
sekretariát SČMVD
e-mail: svoboda@scmvd.cz


Soubory ke stažení

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.