Celorepubliková porada SČMVD: Drahé energie významně zasáhnou průmysl

Praha, 16. 11. 2022 – Pražský hotel Pyramida hostil v pátek 11. listopadu již počtvrté pravidelnou podzimní Celorepublikovou poradu Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), která je tradičně jak příležitostí k informování členské základny o aktuální činnosti SČMVD, tak i místem setkání předsedů a manažerů výrobních družstev.

Každoročně jsou na Celorepublikovou poradu přizváni významní hosté, zástupci státní správy, institucí a firem. V letošním roce se porady zúčastnili čestní předsedové SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák a Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Pozvání přijal také Ing. Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas, který vystoupil s příspěvkem zaměřeným na aktuální ekonomickou situaci.

Ústředním bodem pracovní části porady byl jako v předchozích letech projev předsedy svazu Ing. Leo Doseděla, který se věnoval hospodaření a činnosti svazu, jeho volených orgánů i jednotlivých odborů. Z hlediska činnosti a služeb poskytovaných členským družstvům zmínil Ing. Doseděl společné nákupy energií, pohonných hmot, využití operativního leasingu, pojištění od Kooperativy nebo služeb mobilního operátora. To vše družstvům snižuje náklady a zvyšuje tak jejich konkurenceschopnost. Jedním z největších ohrožení, a to nejen pro výrobní firmy, je skokový nárůst cen energií oproti předchozím obdobím. „Je zde velká hrozba, že mohou drahé energie průmysl významně zasáhnout, podle mého názoru k tomu určitě dojde. Řada vysoce energeticky náročných provozů to již neutáhne. Příští rok bude v tomto směru velmi dramatický“, uvedl Ing. Doseděl. Z toho důvodu svaz připravil pro členská družstva podporu ve formě energetických úvěrů a investičních úvěrů na pořízení obnovitelných zdrojů, o nichž Ing. Doseděl přítomné zástupce družstev informoval.

SČMVD patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj. Členskou základnu svazu tvoří téměř 200 výrobních družstev z celé České republiky, jejichž činnost zahrnuje obory ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, chemickém a kosmetickém průmyslu, výrobu automatizovaných pracovišť, nábytku, skla, plastů, obalů, oděvů, šperků a hraček, ale také potravin a poskytování služeb.

Kontakt:
Mgr. Rodan Svoboda
sekretariát SČMVD
e-mail: svoboda@scmvd.cz


Soubory ke stažení

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.