Celorepubliková porada SČMVD: Růst cen energií je pro firmy významnou hrozbou

Praha, 16. 11. 2021 – V pátek 12. listopadu se v pražském hotelu Pyramida uskutečnila po roční přestávce, vynucené pandemií covid-19, pravidelná podzimní Celorepubliková porada Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD). Porada přináší vedle aktuálních informací z činnosti SČMVD, jež jsou určeny členské základně, také možnost vzájemného setkávání předsedů a manažerů výrobních družstev, je tak důležitou platformou pro přenos a výměnu jejich názorů a zkušeností.

Informační hodnota akce je podporována účastí zástupců význačných firem a institucí nebo představitelů státní správy, kteří bývají k jednání porady přizváni. V letošním roce byli s ohledem na v současnosti nejvýznamnější hrozby, jimž jsou výrobní firmy nuceny čelit, pozváni Ing. Tomáš Vlček, ředitel úseku marketingu a burzovních obchodů Českomoravské komoditní burzy Kladno, Ing. Petr Havelka, šéfmakléř FIN servis, a.s., a Ing. Petr Dufek, ředitel makroekonomických analýz ČSOB. Přednesené příspěvky se tematicky věnovaly zejména skokovému nárůstu cen energií a dalších komodit a zrychlujícímu se tempu růstu inflace. Zmíněny v této souvislosti byly rovněž faktory, které růst cen energií i inflaci zásadně ovlivňují, a nástin možného budoucího vývoje.

Společně s přetrvávajícími problémy, na které SČMVD dlouhodobě upozorňuje a mezi něž patří např. nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce, nepředvídatelný růst minimální mzdy a s ním souvisejících zaručených mezd nebo neschválení valorizačního koeficientu příspěvku pro zaměstnavatele OZP, vytváří růst cen energií na firmy enormní tlak, který řada z nich již nemusí vydržet. „Vedení všech malých, středních podniků a družstev přemýšlí, jak se to promítne do hospodaření a zda jsou firmy schopné situaci vůbec ustát, případně co pro to musí udělat,“ uvedl Ing. Leo Doseděl, předseda SČMVD. V tomto směru se svaz snaží svým členským družstvům v maximální možné míře pomoci a zajišťuje pro část z nich společný nákup energií. Na problém rostoucích cen reagoval SČMVD již na začátku října společným prohlášením s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, v němž dal družstvům, která se společného nákupu energií neúčastní a jejichž dodavatel se dostal do problémů, základní informace a doporučení, jak dále postupovat. Rovněž pro ně připravil možnost čerpání energetického úvěru. Odborní pracovníci svazu jsou družstvům nadále k dispozici a jsou připraveni jim v této problematice poskytnout poradenskou činnost.

SČMVD patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj. Členskou základnu svazu tvoří 200 výrobních družstev z celé České republiky, jejichž činnost zahrnuje obory ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, chemickém a kosmetickém průmyslu, výrobu automatizovaných pracovišť, nábytku, skla, plastů, obalů, oděvů, šperků a hraček, ale také potravin a poskytování služeb.

Kontakt:
Mgr. Rodan Svoboda
sekretariát SČMVD
e-mail: svoboda@scmvd.cz


Soubory ke stažení

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.