Novým předsedou SČMVD byl zvolen Ing. Leo Doseděl

Praha, 16. 6. 2021 – Na 30. valném shromáždění Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), které se konalo v pondělí 14. června v Nymburku, byl přítomnými delegáty členských družstev do funkce předsedy zvolen Ing. Leo Doseděl, dosavadní I. místopředseda. V čele svazu nahradí JUDr. Rostislava Dvořáka, který na valném shromáždění ze zdravotních důvodů odstoupil.

Představenstvo SČMVD následně na uvolněné místo I. místopředsedy zvolilo Ing. Martina Berana, předsedu Dřevotvaru Jablonné nad Orlicí, který byl dosud místopředsedou pro řešení problematiky družstev sídlících na území Čech. Funkci místopředsedy pro řešení problematiky družstev sídlících na území Čech bude do konce stávajícího volebního období v roce 2023 zastávat Ing. Václav Valter, předseda Kovodružstva Strážov. V souladu se stanovami bylo představenstvo v návaznosti na odstoupení JUDr. Dvořáka doplněno o Ing. Pavla Kříže, předsedu Dřevozpracujícího družstva Lukavec.

Nově zvolený předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl spojil celou svoji profesní kariéru s oděvním družstvem MODĚVA Konice, významným výrobcem dámské a pánské konfekce s 90letou tradicí, jehož byl od roku 1990 předsedou. Rovněž je dlouholetým členem představenstva SČMVD, ve funkčních obdobích 2011–2015 a 2015–2019 byl místopředsedou pro řešení problematiky družstev sídlících na území Moravy, v aktuálním období I. místopředsedou svazu.

SČMVD patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj. Členskou základnu svazu tvoří 200 výrobních družstev z celé České republiky, jejichž činnost zahrnuje obory ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, chemickém a kosmetickém průmyslu, výrobu automatizovaných pracovišť, nábytku, skla, plastů, obalů, oděvů, šperků a hraček, ale také potravin a poskytování služeb.

Kontakt:
Mgr. Rodan Svoboda
sekretariát SČMVD
e-mail: svoboda@scmvd.cz


Soubory ke stažení

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.