Předsedou SČMVD byl znovuzvolen Ing. Leo Doseděl

Praha, 21. 6. 2023 – Na 33. valném shromáždění Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), jež se konalo v pondělí 19. června v Nymburku, zvolili přítomní zástupci členských družstev předsedu, členy představenstva a kontrolní komise pro funkční období 2023–2027. Předsedou byl znovuzvolen Ing. Leo Doseděl, který stojí v čele SČMVD od roku 2021.

Ve volbě předsedy SČMVD dostal Ing. Doseděl, jenž neměl protikandidáta, přes 92 % hlasů. Mezi své priority v nadcházejícím funkčním období zařadil prosazování společných zájmů členských výrobních družstev, uplatňování společného postupu ve vztahu ke všem stupňům státních orgánů a samosprávy, podporu podnikatelské činnosti družstev nebo zabezpečení profesionální finanční, poradenské a servisní pomoci. „Velmi si vážím projevené vůle členských družstev Svazu a jejich jasného názoru na naše společné zájmy. Myslím si, že i za všechny nově zvolené členy orgánů mohu slíbit především poctivou práci pro celou členskou základnu. V tomto směru považuji za velmi důležité udržení, popřípadě i zvýšení historicky vybudovaného postavení a významu Svazu. Ve funkci bych chtěl podporovat oborovou spolupráci družstev, zaměstnavatele zdravotně postižených a zaměřit se i na pomoc ztrátovým družstvům,“ uvedl po svém znovuzvolení Ing. Doseděl.

Předseda SČMVD Ing. Doseděl spojil celou svoji profesní kariéru s výrobním družstevnictvím. V letech 1990–2021 byl předsedou oděvního družstva MODĚVA Konice, významného výrobce dámské a pánské konfekce s 90letou tradicí. Rovněž je dlouholetým členem představenstva SČMVD, ve funkčních obdobích 2011–2015 a 2015–2019 byl místopředsedou pro řešení problematiky družstev sídlících na území Moravy, v letech 2019–2021 zastával funkci 1. místopředsedy a od roku 2021 je předsedou. V aktuálním funkčním období je také předsedou představenstva Družstevní Asociace ČR.

Nově zvolené 15členné představenstvo SČMVD zvolilo 1. místopředsedou Ing. Martina Berana, předsedu Dřevotvaru Jablonné nad Orlicí, místopředsedou pro řešení problematiky družstev sídlících na území Čech Ing. Václava Valtera, předsedu Kovodružstva Strážov, a místopředsedkyní pro řešení problematiky družstev sídlících na území Moravy Jaroslavu Polákovou, předsedkyni KOVO Konice.

SČMVD patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj. Členskou základnu SČMVD tvoří 180 výrobních družstev z celé České republiky, jejichž činnost zahrnuje obory ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, chemickém a kosmetickém průmyslu, výrobu automatizovaných pracovišť, nábytku, skla, plastů, obalů, oděvů, šperků a hraček, ale také potravin a poskytování služeb.

Kontakt:
Mgr. Rodan Svoboda
sekretariát SČMVD
e-mail: svoboda@scmvd.cz
 


Soubory ke stažení

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.