Výrobními družstvy roku 2020 jsou DDL Lukavec a OTAVA Písek

Praha, 17. 6. 2021 – Svaz českých a moravských výrobních družstev vyhlásil na jednání 30. valného shromáždění, které se konalo v pondělí 14. června v Nymburku, výsledky 9. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obsadilo Dřevozpracující družstvo Lukavec. V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se první umístilo výrobní družstvo OTAVA Písek.

Soutěž Výrobní družstvo roku je vyhlašována Svazem českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) od roku 2012. Vzhledem k pandemii koronaviru nebyly v loňském roce vyhlášeny výsledky za rok 2019, aktuálně tak proběhl 9. ročník soutěže. Jejím cílem je vyhledávat výrobní družstva s dobrými ekonomickými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji českého výrobního družstevnictví. Současně má soutěž za cíl podpořit aktivitu a motivovat výrobní družstva v oblastech výroby, obchodu a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 

Výrobní družstva jsou v soutěži Výrobní družstvo roku rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlepšími ekonomickými výsledky a družstva zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími kritérii, podle nichž bylo určeno pořadí družstev v obou vyhlašovaných kategoriích, byly stěžejní ekonomické ukazatele k 31. prosinci 2020.
 
V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky se za rok 2020 umístila VD:
1. místo – Dřevozpracující družstvo Lukavec
2. místo – KOVOBEL Domažlice 
3. místo – Mechanika Prostějov

V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se za rok 2020 umístila VD:
1. místo – OTAVA Písek 
2. místo – ERGOTEP Proseč
3. místo – Služba České Budějovice

Ocenění předal zástupcům družstev před zahájením jednání valného shromáždění JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.

SČMVD patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj. Členskou základnu svazu tvoří 200 výrobních družstev z celé České republiky, jejichž činnost zahrnuje obory ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, chemickém a kosmetickém průmyslu, výrobu automatizovaných pracovišť, nábytku, skla, plastů, obalů, oděvů, šperků a hraček, ale také potravin a poskytování služeb.

Kontakt:
Mgr. Rodan Svoboda
sekretariát SČMVD
e-mail: svoboda@scmvd.cz


Soubory ke stažení

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.