Celorepubliková porada 2022

Pražský hotel Pyramida hostil v pátek 11. listopadu již počtvrté pravidelnou podzimní Celorepublikovou poradu Svazu českých a moravských výrobních družstev, která je tradičně jak příležitostí k informování členské základny o aktuální činnosti svazu, tak i místem setkání předsedů a manažerů výrobních družstev.
 

Celorepubliková porada SČMVD 2022 (Foto: Jana Henychová)

Celorepubliková porada SČMVD 2022 (Foto: Jana Henychová)

Každoročně jsou na Celorepublikovou poradu přizváni významní hosté, zástupci státní správy, institucí a firem. V letošním roce se porady zúčastnili čestní předsedové SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák a Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Pozvání přijal také Ing. Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas, který vystoupil s příspěvkem zaměřeným na aktuální ekonomickou situaci.

Ústředním bodem pracovní části porady byl jako v předchozích letech projev předsedy svazu Ing. Leo Doseděla, který se věnoval hospodaření a činnosti svazu, jeho volených orgánů i jednotlivých odborů.

Více informací v tiskové zprávě zde, obsáhlou reportáž přineseme v prosincovém čísle časopisu Výrobní družstevnictví.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.