Celorepubliková porada SČMVD 2023

V pátek 10. 11. se v pražském hotelu Pyramida uskutečnila pravidelná podzimní Celorepubliková porada Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), která je tradičně příležitostí k informování členské základny o jeho aktuální činnosti i místem setkání předsedů a manažerů výrobních družstev. V letošním roce byla porada spojena také s připomenutím 70. výročí založení Ústředního svazu výrobních družstev.

Z jednání Celorepublikové porady SČMVD 2023 (Foto: Jana Henychová)

Z jednání Celorepublikové porady SČMVD 2023 (Foto: Jana Henychová)

Obdobně jako v předchozích letech byl hlavním bodem pracovní části porady projev předsedy Ing. Leo Doseděla, který se věnoval hospodaření a činnosti SČMVD. Na poradu jsou každoročně zváni také hosté, jejichž příspěvky reflektují zásadní problémy, s nimiž se výrobní firmy v ČR potýkají. V letošním roce jimi byli Ing. David Podhajský, manažer odboru prodej – firmy a obce ČEZ ESCO, a Ing. Petr Dufek, hlavní ekonom banky CREDITAS, kteří se ve svých příspěvcích zaměřili zejména na vývoj trhu s energiemi a současnou ekonomickou situaci. K jednání porady byli rovněž přizváni čestní předsedové SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák a Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

V rámci programu porady si SČMVD připomněl říjnové 70. výročí založení Ústředního svazu výrobních družstev, na který ve své činnosti přímo navazuje. Historii SČMVD jsme se podrobněji věnovali v říjnovém čísle časopisu Výrobní družstevnictví, který je v elektronické verzi k dispozici zde.

Více informací v tiskové zprávě zde, obsáhlou reportáž z Celorepublikové porady SČMVD přineseme v prosincovém čísle časopisu Výrobní družstevnictví.

Nejčtěnější

Výsledky soutěží DESIGN a INOVACE VD 2022

V předvečer konání 31. valného shromáždění SČMVD, které se uskutečnilo v pondělí 13. června v Nymburku,  byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže DESIGN VD a 13. ročníku soutěže INOVACE VD.

Výrobní družstvo roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.